صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵۵,۹۸۳,۳۳۹,۹۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۱۲,۰۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۱۱,۹۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۱۱,۹۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۱۱۲,۰۳۳ ۱,۱۱۱,۹۶۷ ۱,۱۱۱,۹۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۹۸۳,۳۳۹,۹۴۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۱۱۲,۱۳۹ ۱,۱۱۲,۰۷۳ ۱,۱۱۲,۰۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۰۳۶,۶۳۷,۸۵۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۱۱۲,۲۴۶ ۱,۱۱۲,۱۸۰ ۱,۱۱۲,۱۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۰۸۹,۹۳۵,۸۵۶
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۱۱۱,۸۷۰ ۱,۱۱۱,۸۰۴ ۱,۱۱۱,۸۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۹۰۲,۱۲۵,۹۹۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۱۱۱,۶۱۶ ۱,۱۱۱,۵۵۰ ۱,۱۱۱,۵۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۷۷۵,۰۷۸,۶۳۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۱۱۱,۸۸۰ ۱,۱۱۱,۸۱۵ ۱,۱۱۱,۸۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۹۰۷,۲۵۷,۰۲۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۱۱۲,۲۴۱ ۱,۱۱۲,۱۷۵ ۱,۱۱۲,۱۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۰۸۷,۷۱۵,۸۷۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۱۱۲,۰۰۵ ۱,۱۱۱,۹۳۹ ۱,۱۱۱,۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۹۶۹,۷۲۰,۰۴۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۱۱۲,۱۱۲ ۱,۱۱۲,۰۴۶ ۱,۱۱۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۰۲۳,۰۱۷,۲۶۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۱۱۲,۲۱۸ ۱,۱۱۲,۱۵۳ ۱,۱۱۲,۱۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۰۷۶,۳۱۴,۵۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۱۱۲,۰۳۹ ۱,۱۱۱,۹۷۴ ۱,۱۱۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۹۸۶,۷۹۳,۲۰۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۱۱۲,۳۹۳ ۱,۱۱۲,۳۲۷ ۱,۱۱۲,۳۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۶۳,۵۵۲,۵۸۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۱۱۲,۵۶۸ ۱,۱۱۲,۵۰۳ ۱,۱۱۲,۵۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۲۵۱,۳۶۷,۹۴۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۱۱۲,۴۸۵ ۱,۱۱۲,۴۱۹ ۱,۱۱۲,۴۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۲۰۹,۶۰۳,۲۹۳
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۱۰۲,۱۵۴ ۱,۱۰۲,۰۸۹ ۱,۱۰۲,۰۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۴۴,۳۱۷,۰۷۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۱۰۲,۲۶۰ ۱,۱۰۲,۱۹۵ ۱,۱۰۲,۱۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۹۷,۳۶۳,۱۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱,۱۰۲,۳۶۶ ۱,۱۰۲,۳۰۱ ۱,۱۰۲,۳۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۱۵۰,۴۰۹,۲۸۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱,۱۰۲,۳۱۹ ۱,۱۰۲,۲۵۳ ۱,۱۰۲,۲۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۱۲۶,۶۱۶,۷۵۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱,۱۰۲,۴۲۵ ۱,۱۰۲,۳۵۹ ۱,۱۰۲,۳۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۱۷۹,۶۶۴,۳۹۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱,۱۰۲,۶۹۹ ۱,۱۰۲,۶۳۳ ۱,۱۰۲,۶۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۳۱۶,۶۹۳,۸۰۲
  مشاهده همه